Stand out from the crowd

In een wereld waarin zo’n 2% van de mensen in relatief hoge mate kenmerken van hoogbegaafdheid laat zien kan het voorkomen dat je door de reacties van je omgeving op jouw gedachtes, ideeën en gevoelens een gevoel van onzekerheid, frustratie en/of eenzaamheid ontwikkelt. De realiteit is immers dat 98% van de mensen in jouw omgeving nooit volledig zal begrijpen hoe snel je denkt en hoe rijk je gevoelsleven is. Het kan daarom waardevol zijn om met iemand te praten die snapt waar je mee kunt worstelen en die samen met je kijkt wat je nodig hebt om te kunnen floreren. Het is een kunst om te leren omgaan met het gevoel van ‘I don’t really fit in’ en om voorbij te gaan aan andermans (soms hoge) verwachtingen en te leren kiezen voor wat jij – vanuit je kern – nodig hebt in het leven!

Voel je gezien en gehoord. Autonomie, veiligheid en een gepersonaliseerde aanpak staan altijd voorop. Ik help jou (en/of je kind) vanuit empathie en met een creatieve, open blik: we zoeken samen naar ondersteuning die past bij jouw unieke persoonskenmerken en behoeftes.

Outside-the-box

Bij de begeleiding van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid is het ‘outside of the box’-denken naar mijn idee een must. Iedereen zijn unieke eigenschappen en behoeftes verdienen maatwerk. Dit maatwerk is altijd gebaseerd op wetenschappelijke kennis die op praktische wijze en geheel passend bij de persoonskenmerken en (werk-/leer-)situatie wordt toegepast. Het doel is om je weer plezier te laten ervaren in het leren/werken en het zelfvertrouwen in het leer-/werkproces en in de eigen capaciteiten langzaam te verhogen.

Het label voorbij

Ik werk vanuit de visie ‘het label voorbij’; een mens is niet per se geholpen met een label, maar wél met een begripvolle omgeving vol mensen die hun best doen om je zo goed mogelijk te zien en te horen. Een label kan voor sommige mensen zeker bijdragen aan meer zelfbegrip en het kan voor mensen in je omgeving handvaten bieden. Het woord ‘ hoogbegaafd’ is wat mij betreft ongelukkig gekozen en doet geen recht aan de ondersteuningsbehoefte die mensen kunnen hebben die dit label krijgen. Er kleven namelijk nog steeds zoveel verwachtingen aan, zoals bijvoorbeeld: hele intelligente mensen zijn altijd in staat tot grootste dingen. Snelle denkers met een rijk gevoelsleven zijn zeker in potentie in staat tot het leveren van waardevolle bijdragen, maar wel indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: een grote dosis zelfliefde en zelfvertrouwen en een ondersteunende, rijke en empathische leer-/werk-/leefomgeving.

Mijn werkwijze voor individuele begeleiding

Ik begeleid kinderen, tieners (en hun ouders/leerkrachten/zorgteams) en volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid in de zoektocht naar meer welbevinden, zowel op emotioneel als op cognitief vlak. Vanuit een attitude van respect en bescheidenheid ondersteun ik hen in het (her)vinden van hun eigen wijsheid. Ik schenk daarbij altijd aandacht aan het belang van een holistische kijk op het leven als mens; alles omtrent motivatie is een combinatie van denken, voelen en willen. Ik werk vanuit de visie ‘het label voorbij’; men is niet direct geholpen met een label, maar wél met een begripvolle omgeving vol mensen die hun best doen om je zo goed mogelijk te zien en te horen.

Het proces van persoonlijke groei

De begeleiding vraagt om een voortdurend meebewegen met de snel veranderende ‘state of mind’ en ‘state of mood’ van een hoogbegaafde. Ik geloof daarom niet in één oplossing die het leven voorgoed verandert. Ik geloof in het proces van leren accepteren wie je bent en leren ontdekken wat jij nodig hebt om van jezelf te houden met al je sterktes én je uitdagende eigenschappen. De ondersteuning bij het proces van persoonlijke groei vraagt telkens weer iets anders. Een nauwe samenwerking en heldere communicatie tussen alle betrokken (ouders/familie/gezin/leerkracht/werkgever/begeleiders) is daarom een voorwaarde.

De grote waarde van authenticiteit

Ik ga in mijn werk met kinderen en jongeren uit van de behoefte van het kind/de jongere zelf. Gesprekken worden daarom altijd gevoerd met het kind/de jongere erbij. Als het kind zich eenmaal openstelt dan is merkbaar hoeveel wijsheid een kind (al) in zich draagt. Bij deze kinderen en jongeren is een open en authentieke houding – die getuigt van geduld, durf en bewaking van het soms flinterdunne lijntje tussen het aangaan van uitdagingen en het respecteren van grenzen – voor mij uiterst belangrijk in mijn werk.

Het kost tijd om te ontdekken wie je bent

Ik wil de komende jaren de kennis over hoogbegaafdheid verder vergroten van mens tot mens. Ik word blij van de kleine, soms stille successen – die je samen behaalt – in de vorm van een (langzame) positieve ontwikkeling. Het kost tijd om te groeien en daarbij is ook niet alles altijd op te lossen. Een prachtige les om al vroeg aan kinderen/jongeren mee te geven:

“Mensen zijn ingewikkeld, en we kunnen maar beter accepteren dat niet-begrijpen altijd onderdeel van onze wereld en ons mensbeeld zal zijn.”(Floortje Schepers -hoogleraar innovatie in de GGZ-, 2021).

Werk met hoofd en hart

Mensen met wie ik werk omschrijven mij als een creatieveling die van de gebaande paden durft te gaan. Ik ben empathisch en kritisch (op mezelf en naar anderen toe) om zo hetgeen te bereiken waar ik met hoofd en hart achtersta. Ik beschik over een groot moreel kompas dat ik altijd volg in mijn werk.

(H)erkenning en begrip

De kenmerken van hoogbegaafdheid zijn ook in mijn gezin veelvuldig aanwezig. Ik weet uit ervaring wat er nodig is – aan energie, tijd en soms ook geld – om het welbevinden van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid te bewaken en hoe ontzettend belangrijk het is om goed in contact te staan met school en omgeving. Ik deel mijn persoonlijke ervaringen bewust nooit met mensen die mijn praktijk bezoeken, maar het is voor mensen zeker voelbaar dat ik ze begrijp.

Naast mijn werk als RITHA/ECHA-hoogbegaafdheidsspecialist werk ik voor diverse opdrachtgevers als freelance educatief auteur en ontwikkel ik zelf onderwijsmateriaal dat gericht is op persoonlijke groei.

Mijn werkplek:

Licht & donker

Veel mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid herkennen zich in het ervaren van een sterke afwisseling tussen donkere en lichtere dagen. Diepe dalen en torenhoge pieken. De donkere dagen bieden buitengewoon veel ruimte voor reflectie en groei, de lichtere dagen zijn er om intens te genieten van het moois dat het leven je kan brengen. De combinatie van een brein dat snel informatie verwerkt, diverse zaken diep met elkaar verbindt en een gevoelssysteem dat intens is kan zorgen voor een ‘vol hoofd’ en een vermoeid gevoel.

Het kan daarom zeer waardevol zijn om al van jongs af aan met kinderen te werken aan het leren accepteren dat het leven zijn mooie en minder mooie kanten heeft en vaardigheden aan te leren om veerkrachtig om te gaan met tegenslag. De grote innerlijke drive die veel mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid typeert vaart hier ook wel bij: hoe beter je (veer)krachtig leert doorzetten, hoe meer je zult bereiken. Als je tenminste zelf al helder hebt wat je zou willen bereiken en wat hiervoor je randvoorwaarden zijn.

Het ondersteunen bij het omgaan met kenmerken van hoogbegaafdheid gaat wat mij betreft nooit om een focus op prestaties, maar om een rijke zoektocht naar wie je bent en wat jij – niet anderen, maar jijzelf -wilt bereiken in je leven. Deze zoektocht naar wie jij bent en wat jij zou willen bereiken gaat een leven lang door. In elke levensfase kunnen je gedachten hierover veranderen en dit vraagt van jou, als kritische en snelle denker en diepe en rijke voeler, om mee te leren bewegen met jouw behoeftes en om te leren gaan met sommige mensen die niet al jouw behoeftes (kunnen of willen) begrijpen.

Kennisoverdracht bij bedrijven en scholen

Er zijn nog altijd de nodige misvattingen, vooroordelen en stigma’s rondom hoogbegaafdheid. Hierdoor voelen sommige mensen zich niet voldoende gehoord of gezien (in de klas of op de werkvloer). Ik lever graag een bijdrage aan het vergroten van kennis over hoogbegaafdheid, omdat iedereen een begripvolle, empathische en voedende leer-/werkomgeving verdient.

Ik volgde de opleiding tot RITHA-/ECHA-specialist in gifted education aan de Radboud Universiteit en ik ben aangesloten bij de European Council for High Ability.