Bekijk hier de digitale brochure!

 

Leren geloven in jezelf

Pigeons in the yard heeft als missie om kinderen (weer) in zichzelf te leren geloven. Ik wil kinderen (en hun ouders) graag ondersteunen in het ontdekken van hun talenten én inzicht ontwikkelen in de valkuilen en ontwikkelpunten van hun karakter en temperament. Ik geloof er sterk in dat als je al op jonge leeftijd na leert denken over wie je bent, hoe je je zou willen ontwikkelen en wat je normen en waarden zijn, je meer levensvreugde zult ervaren. Hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen denken vaak op jonge leeftijd al na over het antwoord op existentiële vragen en ze observeren sociale interactie vaak scherp.

Een warm nest

Deze kinderen leren snel op sociaal-emotioneel vlak, lijken al heel jong ‘wijs’, waardoor het soms ook zou kunnen lijken alsof ze deze observaties prima zelf kunnen verwerken. Maar juist deze intense kinderen hebben hun gezin zo hard nodig; die stevige rots in de branding die bestaat uit onvoorwaardelijke liefde, begrip, veiligheid, vertrouwen, openheid, oprechtheid en authenticiteit. Kinderen die veel nadenken kunnen ook vele kanten op in hun hoofd: een hele mooie rooskleurige goudomrande kant, maar ook een donkere pieker-kant. Er zijn immers zoveel opties als antwoord op één vraag en daarbij zijn er weer zoveel overwegingen, motivaties en standpunten die je in kunt nemen en als ‘kers’ op de taart komen daar de eigen (intense) emoties én de gevoelens van anderen nog eens bovenop.

Hoogbedraad door het leven

Er worden door de dag heen veel ‘draadjes’ met elkaar verbonden. Het is veel en kinderen kunnen dat ‘overvolle en ingewikkelde’ hoofd soms als last gaan ervaren. Helemaal als ze er op zeker moment achter komen dat klasgenoten of vrienden vaak anders reageren of een andere denkwijze of benadering hebben van vragen of opdrachten. Als je als kind jarenlang situaties meemaakt waarin jij altijd degene bent die emotioneler reageert dan de rest of altijd een ander antwoord heeft dan de rest, dan kan zich dat ontwikkelen tot een gevoel van minderwaardigheid en/of faalangst. Er kan langzaam het idee ontstaan dat je maar beter niet volledig jezelf kunt zijn, want ‘dat maakt alles maar nodeloos ingewikkeld én het maakt je eenzaam’. Veel hoogbegaafden leren strategieën aan om toch onderdeel te kunnen zijn van de groep/maatschappij, maar in sommige gevallen kost dit bovenmatig veel energie. Dit komt de geestelijke en lichamelijke gezondheid niet ten goede. Daarnaast kunnen ze hun potentieel niet waarmaken en dit kan leiden tot frustratie.

De vreemde eend

Veel hoogbegaafde en hooggevoelige mensen zijn op volwassen leeftijd pas tot de ontdekking gekomen waar hun gevoel van ‘anders’ zijn vandaan komt. Vriendschappen, studie en werk zijn in sommige gevallen ook negatief beïnvloedt door het onbehaaglijke gevoel van i don’ t really fit in. Tot op zekere hoogte klopt dat ook, want het kost als hoogbegaafd of hooggevoelig mens soms meer moeite om volledig opgenomen te worden in een groep of om volledig begrepen te worden. Dit moet ook niet de ambitie zijn. De ambitie mag worden: ik wil mezelf volledig leren begrijpen en leren accepteren dat niet iedereen mij zal kunnen begrijpen. Immers hoe steviger je ‘bedraad’ bent in je hoofd (IQ/EQ hoger dan gemiddeld) hoe uitdagender het zal zijn om mensen te vinden die over dezelfde ‘krachtige bedrading’ beschikken. Het is zeer nuttig om al jong te leren hoe om te gaan met je ‘genen-pakket’, het is daarbij de kunst dat je een mix vindt tussen het in ere houden van jouw eigen behoeftes en toch leert hoe je aan kunt sluiten bij de maatschappij.

Leren geloven in je eigen kracht

Het cliché van ‘houden van jezelf’ is voor hoogbegaafden ontzettend relevant. Een relatief hoog EQ in combinatie met een relatief hoog IQ zorgen ervoor dat deze kinderen een zeer brede en intense kijk op zaken kunnen hebben die niet altijd begrepen en geaccepteerd wordt. Het is mijn missie om deze kinderen al vanaf jonge leeftijd sterk te maken en te leren dat er niets ‘mis’ is met ze. Dat ze echt wél thuis horen in onze maatschappij, omdat ze daar juist door de combinatie van hun rijke emotionele wereld en hun intellect een prachtige bijdrage kunnen leveren. De voorwaarde tot het aanboren van het aangeboren vermogen, de gaves is wel dat deze kinderen van zichzelf blijven houden. Als de zelf-liefde verdwijnt dan zal het pad naar talent-ontwikkeling versperd raken, met als gevolg dat deze mensen niet hun potentieel kunnen naleven en de maatschappij niet kan genieten van hun verrassende, ingenieuze inbreng. Hoe jonger deze kinderen in aanraking komen met psycho-educatie en het ontdekken van de sociaal-emotionele context van de wereld hoe beter ze tot ontplooiing kunnen komen. Mijn missie is om hoogbegaafde kinderen hun eigen power te laten ontdekken (want ‘power’ dat hebben ze allemaal ruim voldoende!) en ze te laten ontdekken dat ze goed zijn zoals ze zijn, zodat ze in zichzelf leren geloven. Geloven in je eigen kracht is de basis voor de toekomst. Vertrouw op jezelf en geloof in je eigen kracht!

‘Don’t be afraid, to let them show, your true colours, they are beautiful, like a rainbow’

uit de film ‘The Trolls’ 2016

 

Aangesloten bij:

HOME - ECHA 2022