Stand out to the crowd

Begeleiding van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

LOGIC WILL GET YOU FROM A TO B, IMAGINATION WILL GET YOU ANYWHERE.

Mijn werk als

educatief auteur

“Ik kende vroeger de waarde niet zo van de overvloed aan het empathisch en creatief denkvermogen dat in me schuilde, maar in dit werk komt alles samen. Me diep inleven in de belevingswereld van kinderen en jongeren en binnen de kaders brainstormen over de ultieme vragen, bronnen, schema’s en opdrachten die ervoor zorgen dat iedereen aangehaakt wil blijven. Dit werk geeft me ontzettend veel voldoening en plezier!”

educatief auteur

Je gehoord en gezien voelen.

Erkenning

De kenmerken van hoogbegaafdheid komen niet alleen tot uiting op school of op je werk. Ze zijn onderdeel van wie je bent. Elke minuut van de dag. Hoogbegaafdheid is de manier waarop je denkt en voelt. Het zou niet gericht moeten zijn op je prestaties, maar op het om leren gaan met jouw unieke zijnskenmerken. Het is waardevol als er erkenning komt op dit vlak, nog voordat je je de ‘vreemde-eend-in-de-bijt’ gaat voelen. Pas als je zelf durft te omarmen wie je bent, met al je sterktes, intensiteiten en ontwikkelpunten kun je werken aan wat je zou willen bereiken in je privéleven, als medemens en op de werkvloer.

hoogbegaafdheid ondersteuning

Outside the box

Mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid zijn vaak outside-the-box-denkers en rijke voelers. Om het welbevinden van deze kinderen, jongeren en volwassenen te waarborgen is er dan ook een leer-/werkomgeving nodig die deze manier van denken en voelen op waarde weet te schatten en leert te ondersteunen.

Kennisoverdacht op school

Er valt nog veel winst te behalen als het gaat om de kennis over de kenmerken van hoogbegaafdheid. Er zijn nog altijd veel stigma’s en ik wil er graag aan bijdragen om deze te laten verdwijnen. Minder focus op het label hoogbegaafdheid en meer focus op de unieke kenmerken van kinderen en jongeren!

Hoogbegaafdsspecialist | Educatief auteur

Suzanne Mooi

T: +31-641366533

E: suzanne@pigeonsintheyard.com

Lees-kijk-en luistertips

In de loop der jaren heb ik vele boeken gelezen, video’s bekeken en podcasts geluisterd over onder andere hoogbegaafdheid, talentontwikkeling, persoonskenmerken, zelfkennis, creativiteit en emotionele intelligentie. Ik deel graag mijn virtuele ‘boekenkast’ in de hoop de kennis te vergroten over hoogbegaafdheid en ervoor te zorgen dat er nog meer mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid zullen zijn die zich gehoord en gezien voelen en daardoor vanuit (zelf)vertrouwen kunnen floreren.